פרשת השבוע: שופטים – חובה שתהיה זכות!

חממי

פעם התקיימה חתונה חשובה, והשתתפו בה רבנים גדולים. באמצע הסעודה קם הגאון ה'כתב סופר', רבה של פרשבורג, והראה לנוכחים חפץ יקר ונדיר במיוחד – מטבע של מחצית השקל מזמן בית המקדש השני. המטבע עבר מיד ליד, וכולם התפעלו מאוד. ולפתע, מהומה. המטבע נעלם! >> מאת הרב ישראל חממי

לאחר חיפושים ממושכים, נעל אחד הנוכחים את דלתות האולם ואמר: "רבותי, אני מתנצל, אך אין ברירה. כל אחד יבדוק בכיסיו של חברו!" "אולי נמתין עוד חצי שעה?" ביקש הגאון רבי יהודה אסד, מגדולי רבני הונגריה. הזמן חלף, אך המטבע לא נמצאה. רבי יהודה ביקש לחכות עוד רבע שעה. בקשתו הייתה מזרה מאוד, ואנשים החלו להתלחש שמא ידו של הרב במעל. לפתע נכנס לאולם אחד המלצרים, ובידו המטבע. הוא סיפר כי מצא אותו באשפה. כנראה פינו אותו מהשולחן עם שאריות האוכל.

לאחר שנמצא המטבע והוחזר ל'כתב סופר', קם רבי יהודה אסאד ממקומו והוציא מכיסו מטבע זהה. "גם אני הבאתי לכאן מטבע עתיק, מימי בית שני, כדי להראותו לנוכחים. ברם, ה'כתב סופר' הקדים אותי, ומפאת כבודו, לא הראיתי את המטבע שלי. חששתי שאם יבדקו בכיסים, יגלו את המטבע שלי, יחשדו בי שאני הגנב, והחשד יביא לחילול השם". הסיפור ממחיש כמה חשוב לדון כל אדם לכף זכות.

 

▪▪▪

פרשת שופטים מתחילה במילים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", ומצווה על השופטים לשפוט משפט צדק. יש הלכה מעניינת ומיוחדת בהלכות שופטים – בדרך כלל, התורה אומרת לנו: "אחרי רבים להטות", כלומר, הפסיקה תהיה לפי הרוב, ואם רוב הדיינים מחייבים את הנאשם – יהיה חייב. אבל כאשר כל חברי בית הדין, ואפילו סנהדרין של שבעים ואחד דיינים, מחייבים פה אחד את הנידון, ואין אף אחד שמזכה אותו – הנאשם יוצא זכאי. ומדוע? מכיוון שחייב להיות לפחות דיין אחד שימצא צד לזכות אותו, ואם לא היה אף אחד שזיכה אותו – כנראה יש כאן טעות כלשהי או קנוניה, ולכן אי אפשר להענישו.

פעמים רבות אנו נתקלים בסיטואציות שבהן נראה לנו בבירור שפלוני לא בסדר, ואלמוני לא נהג נכון. הלכה זו מלמדת אותנו עד כמה עלינו להקפיד תמיד למצוא נקודה לזכותו של אדם אחר, ותמיד להדגיש את הדברים הטובים שנמצאים בזולת, ובפרט בחודש אלול, החודש שמכין אותו לימי הדין של ראש השנה ויום כיפור, שבהם דנים את האדם. כשאדם דן את חברו לזכות, גם אותו ידונו בשמים לזכות.

▪▪▪

יהי רצון שנזכה שבשמים ידונו את כולנו לזכות, ונזכה עם כל עם ישראל להיכתב ולהיחתם לשנה של גאולה וישועה ולביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

נהניתם? שתפו ברשת...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *